O společnosti

Vítáme Vás

globalcall společnost GlobalCall s.r.o. je specialistou v oboru telekomunikačních technologií pro firemní i privátní klientelu.

Zabýváme se řízením nákladů, investic, produktivity a celkovou optimalizací telekomunikačního provozu. Společnost GlobalCall s.r.o. se primárně zaměřuje na veřejné datové a hlasové služby (VoIP).

Analyzujeme stávající telekomunikační a datové řešení a navrhneme Vám řešení optimální, jak z hlediska nákladů, tak z hlediska technologického, s přihlédnutím na možný narůst Vašich potřeb. Optimalizace se projeví snížením nákladů (v rozsahu několika desítek procent) a zkvalitněním poskytovaných služeb. Našim partnerům rovněž nabízíme služby našeho call centra což je jedna z našich nejrychleji se rozvíjejících služeb! V neposlední řadě je nutné zmínit komplexní dodávku veškerého hardware a software včetně implementace a kompletní správy!

Společnost GlobalCall s.r.o. vznikla díky dlouholetým zkušenostem v oboru a jejím cílem je zpřehlednění a úspora v nekonečné džungli "nejvýhodnějších" nabídek.

Vize

Mít vysoký profesionální a morální kredit u našich zákazníků, investorů, dodavatelů a u všech ostatních zainteresovaných stran. Nejvyšší důraz klást na kvalitu a  profesionalitu poskytovaných služeb.